Tiếp nghi án hiếp dâm: Ronaldo tin bằng chứng này sẽ chứng minh anh vô tội!

Tiếp nghi án hiếp dâm: Ronaldo tin bằng chứng này sẽ chứng minh anh vô tội! Đối diện trước những đòn tấn công ác liệt từ phía Kathryn Mayorga trong vụ tố cáo hiếp dâm, Cristiano Ronaldo đang chủ động hướng tìm kiếm đến với một bằng chứng sẽ chứng minh được anh vô tội … “Tiếp nghi án hiếp dâm: Ronaldo tin bằng chứng này sẽ chứng minh anh vô tội!”

Read More